do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 
JANPOL » Wizja

Myśląc o przyszłości , ochronie naszego środowiska naturalnego, powietrza, od 2010 roku postanowiliśmy rozwinąć swoją działalność w branży odnawialnych źródeł energii. Nasze wiodące hasło brzmi: "Słońce nie wystawia rachunków".

   Początkowo podjęliśmy działania polegające na instalowaniu kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. Instalacje te realizowaliśmy głównie z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Aby ułatwić zadanie inwestorom podjęliśmy się załatwiania wszelkich kwestii dotyczących kontaktów z urzędami, aby nasi klienci byli jak najmniej zaangażowani w te czynności. 

Zwrócili się do nas inwestorzy, którzy chcieli zbudować instalacje fotowoltaiczne do pozyskiwania prądu z promieni słonecznych. Podjęliśmy to wyzwanie i zrealizowaliśmy kilka inwestycji związanych z fotowoltaiką.

Ponadto wykonujemy na zlecenie oraz w trybach przetargowych hybrydowe oświetlenia ulic, chodników, placów zabaw itp.

W obecnej chwili ukierunkowaliśmy działania w pozyskanie inwestorów do instalacji w gospodarstwach domowych fotowoltaiki, czyli małych, własnych elektrowni wytwarzających prąd na własne potrzeby. Ułatwia to wprowadzony w 2014 roku przez Sejm RP program "Prosument", dzieki któremu inwestor może uzyskać 40% dofinansowania do inwestycji.

Jak przy kolektorach słonecznych, tak również w inwestycjach fotowoltaicznych pomagamy w szerokim zakresie, w uzyskaniu dofinansowania.